Digest  Companies

Expace

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
KZ-1 LPEO 25.09.2013 2013-52  Kuaizhou-YZ (1)  
21.10.2014 2014-73

Kuaizhou-YZ (2)

 
KZ-1A

 

 

       
 Different painting
 (light blue rings)
 

SSO 09.01.2017 2017-02  Xingyun Shiyan-1, Kaidun-1 0.095
29.09.2018 2018-75

CentiSpace S1

0.097
30.08.2019 2019-58

KX-09, XX-1-07

 
13.11.2019 2019-75

Jilin-1 Gaofen-02A

 
17.11.2019 2019-77

KL-Alpha (2x)

 
07.12.2019 2019-86

Jilin-1 Gaofen-02B

 
07.12.2019 2019-87

Tianyi 16/17, HEAD-2A/B and Tianqi-4A/B

 
16.01.2020 2020-04  Yinhe-1 0.227
12.05.2020 2020-28

Xiugyun-2-01

 
12.09.2020 failed

Jilin-1 Gaofen-02C

 
27.09.2021 2021-86

Jilin-1 Gaofen-02D

 
27.10.2021 2021-97

Jilin-1 Gaofen-02E

 
24.11.2021 2021-112

Shiyan-11

 
15.12.2021 failed

Geely-Sat (2x)

 
22.06.2022 2022-66

Tianxing-1

 
23.08.2022 2022-102  CX-16 (A,B)  
06.09.2022 2022-108

Centispace S3/S4

 
24.09.2022 2022-118

Shiyan -14 & 15

 
22.03.2023 2023-39

Tianmu-1 (4x)

 
09.06.2023 2023-82

Longjiang-3

 
20.07.2023 2023--101  Tianmu-1 (4x)  
14.08.2023 2023-121

 HEAD 3 (5x)

 

 

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
KZ-11 SSO 10.07.2020 failed

Centispace S2 + Gaofen

0.280 (?)
07.12.2022 2022-164  VDES Shiyan  

i-Space

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
 Hyperbola-1 LEO 25.07.2019 2019-43

Three Cube-Sats

 
Hyperbola-1A 01.02.2021 failed  ?  
03.08.2021 failed  Mofang-1A  
13.05.2022 failed  Mofang-1AR  
07.04.2023 2023-51  Dummy  

 Landspace

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
 Zhuque-1 LEO 27.10.2018 failed

Weilai-1

 
         

 

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
Zhuque-2 LEO 14.12.2022 failed

14 Sats + dispenser (?)

 
  12.07.2023 2023-97  ?  

OneSpace

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
OS-M LEO 27.03.2019 failed

?

 
         

Galactic Energy

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
Ceres-1 LEO  07.11.2020 2020-80

Tianqui-1

 
Ceres-1A SSO  07.12.2021 2021-117

5 Sats

 
Ceres-1B 09.08.2022 2022-95  Taijing-1 (A, B), Donghai-1  
16.11.2022 2022-155

Jilin-1 Gaofn-03D (4x)

 
09.01.2023 2023-03  Tianmu-1 (2x)  
22.07.2023 2023-103

Xingshidai-16 & Quiankun-1

 
10.08.2023 2023-117

Xiguang-1 01   + others

 
25.08.2023 2023-127

Kuanfu-02A

 
Ceres-1B (SL) 05.08.2023 2023-135

Tianqui-2 (4x)

 
Ceres-1B 21.09.2023 failed

Jilin-1 Gaofen-04B

 

CAS Space

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
ZK-1A SSO 27.07.2022 2022-87

6 Sats

 
07.06.2023 2023-81

Shiyan-24A & -24B  + 24 others

 

Space Pioneer

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
Tianlong-2 SSO 02.04.2023 2023-49

 Jinta (Altaikong Kexue)

0.008