Launch Vehicle

last update Launch Vehicle last update Launch Vehicle last update Launch Vehicle last update

Companies SLV

28.01.2018

Al-Abid LV

20.11.2012

Capricornio

08.05.2010

Energiya-M

16.10.2012

Kuaizhou (KZ-1)

09.01.2017

Arion-2

26.07.2017

OTRAG

19.01.2018

Angara-1

09.07.2014

Kuaizhou (KT-11)

20.12.2016

SLV-3

07.08.2008

Black Arrow

04.06.2010

Angara-3

07.05.2014

Kaituozhe (KZ-1)

09.02.2017

ASLV

20.12.2010

Black Prince

04.06.2010

Angara-5

23.12.2014

Kaituozhe (KZ-2)

06.03.2017

SSLV

13.02.2018

Prometeus-1

21.06.2016

Angara-5V

17.05.2015

Naga-L

09.11.2015

PSLV-G

26.09.2016

Starchaser LV

15.09.2017

Aurora

06.06.2012
  CZ-11

19.01.2017

PSLV-CA

26.08.2016

Skylon spaceplane

04.12.2015

Energiya-5V

16.10.2017

CZ-1

21.03.2014

PSLV-XL

12.01.2018

Europa

20.08.2010

Geos-Yamal

06.06.2012

CZ-1D

21.03.2014

PSLV-HP

01.07.2013

Europa-III

24.01.2016

Kvant-1

18.05.2011
  Feng Bao (FB-1) 23.11.2013

GSLV- Mk.1

26.08.2016

ESLM

18.04.2010

Kvant

18.05.2011

CZ-2

10.10.2015

GSLV- Mk.2

05.05.2017

VEGA

08.11.2017

LIN-Taimyr

14.12.2016

CZ-2C

01.10.2014

LVM3 (GSLV- Mk.3)

05.06.2017

VEGA NGLV

16.02.2018

MRKN

06.05.2014

CZ-2CS/SD

28.08.2014

ULV, HLV & SHLV

21.06.2017

Ariane 1

16.01.2016

Molniya-M

31.03.2012

CZ-2CS/SM

28.08.2014

Taimoor LV

26.01.2017

Ariane 2

16.01.2016

Onega

06.06.2012

CZ-2CS

28.08.2014

Paektusan-1

26.12.2017

Ariane 3

16.01.2016

Polyot Air Launch

25.03.2010

CZ-2CS-4

25.01.2018

Peaktusan-2

18.07.2017

Ariane 40

16.01.2016

Priboi

09.04.2007

CZ-2D

28.08.2014

Unha-1

17.07.2017

Ariane 42

16.01.2016

Proton (-K)

28.06.2012

CZ-2D-4

02.02.2018

Unha-2

18.10..2016

Ariane 44

16.01.2016

Proton-M (-NM)

28.09.2017

CZ-2E

28.10.2014

Unha-3

23.07.2017

Ariane 5G

11.01.2016

Proton-KL

17.10.2016

CZ-2F/SZ

07.12.2016

Unha-X

05.01.2018

Ariane 5E

26.01.2017

Riksha

16.11.2008

CZ-2F/TG

15.09.2016

TSLV

23.06.2012

Ariane 5ME

12.01.2016

Rockot-KM

13.10.2017

CZ-3

28.08.2014

RPS-01

06.04.2015

Ariane 6

07.06.2016

Rossiyanka

01.07.2009

CZ-3A

30.03.2016

RPS-02

07.12.2015

Adeline RLV

06.06.2015

Rus-M

15.05.2015

CZ-3B & CZ-3BE

12.02.2018

KSLV     (KSR based)

01.12.2015

Soyuz-STK (ESA)

18.05.2017

Soyuz-M (+ others)

06.06.2012

CZ-3C & CZ-3CE

22.11.2016

KSLV-1 (Naro)

30.01.2013

NorthStar LV

13.05.2017

Shtil

02.04.2014

CZ-4A

28.08.2014

KSR-IV

20.02.2018  Scout-2  14.11.2015

Soyuz-U

22.02.2017

CZ-4B

15.06.2017

KSLV-2

20.02.2018

Danish SPICA

05.07.2016

Soyuz-U (+EgyptSat)

17.02.2015

CZ-4C

15.11.2017

Safir-0

23.01.2016

UFA

03.02.2018

Soyuz-Yantar

18.06.2014

CZ-5

02.07.2017

Safir-1

23.01.2016

Dnepr

10.08.2016

Soyuz-FG

17.12.2017

CZ-6

21.11.2017

Safir-1A & 1B

02.05.2017

Mayak

22.12.2013

Soyuz-Fregat  (RK)

04.04.2014

CZ-6A

10.08.2016

Safir-2 (Simorgh)

27.10.2017

Mayak-M

22.12.2013

Soyuz-2.1a

13.02.2018

CZ-7

20.04.2017

Safir-3 (Sarir?)

07.08.2017

Tsiklon 2M

14.05.2011

Soyuz-2.1a/Volga

28.04.2016

CZ-8

01.03.2017

Tir & Mehr

28.02.2017

Tsiklon 2K

14.05.2011

Soyuz-2.1b

02.12.2017

CZ-9 SHLV

04.08.2016

Redstone-Sparta

12.06.2004

Tsiklon 3

14.05.2011

Soyuz-2.1v

23.06.2017

NL-520

03.02.2018

AUSROC

14.05.2013

Cyclone 4

14.07.2015

Soyuz-2LK

09.12.2016

M-3C

21.05.2005

Eris LV

30.05.2017

Cyclone 4M

02.04.2017

Soyuz-ST (STARSEM

06.02.2013

M-3H

16.03.2004

RSA LV

03.09.2011

Zenit 2M

23.12.2013

Soyuz-2-3

06.06.2012

M-3SI

30.12.2003

CHEETAH-1

11.05.2012

Zenit 3SL

27.05.2014

Soyuz-2.3v

06.06.2012

M-3SII

30.12.2003

Electron NLV

24.01.2018

Zenit 3SLB

31.08.2013

Soyuz-3

06.06.2012

M-4S

30.12.2003

Shavit-1

02.09.2011

Zenit 3F

27.12.2017

Soyuz-5

30.08.2015

M-V-I

15.03.2013

Shavit-2

13.09.2016

Orel AirLaunch

21.01.2011

Sunkar -----> Soyuz-5

16.10.2017

M-V-II

15.03.2013

Tronador LSA

22.04.2017

R-7 & R-7A

20.11.2005

Sodruzhestvo

15.02.2013

ASR Epsilon

18.01.2018

Aguila LSA

12.04.2015

Kosmos-2

13.04.2011

Start

14.08.2008

J-1

30.06.2008

VLS-1

07.06.2014

Kosmos-3

13.04.2011

Start-1

14.08.2008

GX & GXLV

30.06.2008

VLM

06.06.2014

Vostok-1

31.03.2012

Strela

19.12.2014

NLV-I

30.06.2008

VLS-Alfa

10.11.2016

Vostok-2

31.03.2012

ULV-22 (Unity)

08.03.2010

NLV-II

01.09.2008

VLS-Cruzeiro do Sul

12.05.2013

Vulkan SHLV

25.07.2008

Urengoi

20.02.2006

H-I

01.09.2008

Diamant A

08.08.2010

Nositel  N-1

17.01.2016

Volna

02.04.2014

H-II

26.05.2006

Diamant B

27.04.2006

Energiya

27.07.2014

Voskhod-U

07.08.2008

H-IIA

23.12.2017

Diamant BP

27.04.2006

Molniya

31.03.2012

Yamal (Aurora)

06.06.2012

H-IIB

09.12.2016

SSBS-Diamant

19.04.2015

Voskhod

07.08.2008

Yamal

06.06.2012

H-IIA Heavy

25.03.2014

MSBS-Diogene

19.04.2015

Voskhod-L

07.08.2008

Yamal-1

06.06.2012

H-3 NGLV

29.04.2017

LRBA-Vulcain

19.04.2015

Soyuz

26.11.2008

Yamal-2

06.06.2012