Launch Vehicle

last update Launch Vehicle last update Launch Vehicle last update Launch Vehicle last update

Companies SLV

12.07.2020

SLV-3

07.08.2008

OTRAG

19.01.2018

Energiya-M

16.10.2012

Jielong (Smart Dragon)

25.10.2019

ASLV

20.12.2010

HyImpulse

14.09..2020

Angara-1

09.07.2014

Kuaizhou (KZ-1)

12.09.2020

SSLV

18.09.2018

Isar Aerospace

07.09.2020

Angara-3

07.05.2014

Kuaizhou (KZ-11)

10.07.2020

PSLV-G

26.09.2016

Rocket Factory

28.09.2020

Angara-5

05.05.2019

Kaituozhe (KT-1)

09.02.2017

PSLV-CA

22.05.2019

Diamant A

08.08.2010

Angara-5V

05.5.2019

Kaituozhe (KT-2)

06.03.2017

PSLV-XL

27.11.2019

Diamant B

27.04.2006

Aurora

06.06.2012

Naga-L

09.11.2015

PSLV-QL

11.12.2019

Diamant BP

27.04.2006

Geos & ex Yamal

06.06.2012
  CZ-11

15.09.2020

PSLV-DL

25.01.2019

SSBS-Diamant

19.04.2015

Kvant-1

18.05.2011

CZ-1

03.04.2020

GSLV- Mk.1

26.08.2016

MSBS-Diogene

19.04.2015

Kvant

18.05.2011

CZ-1D

21.03.2014

GSLV- Mk.2

30.01.2020

LRBA-Vulcain

19.04.2015

LIN-Taimyr NLV

14.12.2016
  Feng Bao (FB-1) 23.11.2013

LVM3 (GSLV- Mk.3)

22.07.2019

Black Arrow

04.06.2010

MRKS

06.05.2014

CZ-2

10.10.2015

ULV, HLV & SHLV

21.06.2017

SKYRORA

21.05.2020

Molniya-M

31.03.2012

CZ-2C

01.10.2014

Taimoor LV

14.04.2019

Black Arrow 2 NLV

06.03.2020

Onega

06.06.2012

CZ-2CS/SD

28.08.2014

Paektusan-1

15.08.2020

Black Prince

04.06.2010

Polyot Air Launch

25.03.2010

CZ-2CS/SMA_SM

09.07.2018

Peaktusan-2

18.07.2017

Prometeus-1 NLV

21.06.2016

Priboi

09.04.2007

CZ-2CS/YZ-1S

10.10.2018

Unha-1

17.07.2017

Starchaser LV

15.09.2017

Proton (-K)

28.06.2012

CZ-2CS

28.08.2014

Unha-2

18.10..2016

Skylon spaceplane

04.12.2015

Proton-M (-NM)

31.07.2020

CZ-2CS-4

27.10.2020

Unha-3

23.07.2017

Europa

20.08.2010

Proton-KL

25.06.1018

CZ-2D

28.08.2014

Unha-X

04.10.2020

Europa-III

24.01.2016

Riksha

16.11.2008

CZ-2D-4

25.08.2020

KSLV     (KSR based)

01.12.2015

ESLM

18.04.2010

Rockot-KM

27.12.2019

CZ-2E

28.10.2014

KSLV-1 (Naro)

30.01.2013

VEGA

03.09.2020

Rossiyanka

01.07.2009

CZ-2F/SZ

07.12.2016

KSLV-2 TLV

28.11.2018

VEGA NGLV

01.08.2018

PPTS Rus-M

15.05.2015

CZ-2F/TG

15.09.2016

KSLV-2

28.03.2018

Ariane 1

16.01.2016

Shtil

02.04.2014

CZ-2F/YZ

04.09.2020

Safir-0

23.01.2016

Ariane 2

16.01.2016

Soyuz-U

22.02.2017

CZ-3

28.08.2014

Safir-1

23.01.2016

Ariane 3

16.01.2016

Soyuz-U (+EgyptSat)

17.02.2015

CZ-3A

10.07.2018

Safir-1A & 1B

29.08.2019

Ariane 4

16.01.2016

Soyuz-Yantar

18.06.2014

CZ-3B & CZ-3BE

14.10.2020

Safir-2 (Simorgh)

07.04.2020

Ariane 5G

11.01.2016

Soyuz-FG

25.09.2019

CZ-3C & CZ-3CE

17.05.2019

Safir-3A (Sarir)

30.01.2020

Ariane 5E

19.08.2020

Soyuz-Fregat  (RK)

04.04.2014

CZ-4A

28.08.2014

Qased-1

04.05.2020

Ariane 5ME

12.01.2016

Soyuz-2.1a

14.10.2020

CZ-4B

27.09.2020

Zoljanah

28 09.2020

Ariane 6

22.04.2018

Soyuz-2.1a/Volga

28.04.2016

CZ-4C

28.11.2019

Shavit-1

19.09.2018

Adeline RLV

06.06.2015

Soyuz-2.1b

26.10.2020

CZ-5

23.07.2020

Shavit-2

06.07.2020

Themis demonstrator

08.08.2020

Soyuz-2.1v

26.11.2019

CZ-6

13.11.2019

Tronador LSA

11.05.2018

Soyuz-STK (ESA)

18.12.2019

Soyuz-ST (STARSEM

22.03.2020

CZ-6X RLV

20.09.2018

Aguila LSA

12.04.2015

Dnepr

10.08.2016

Soyuz-2-3

06.06.2012

CZ-6A

10.08.2016

TSLV

23.06.2012

Mayak

02.03.2019

Soyuz-2.3v

06.06.2012

CZ-7

20.04.2017  Hapith-V 27.11.2019

Mayak-M

02.03.2019

Soyuz-3

06.06.2012

CZ-7A

16.03.2020

VLS-1

07.06.2014

Tsiklon 2M

14.05.2011

ex Soyuz-5

30.08.2015

CZ-8

01.03.2017

VLM

06.06.2014

Tsiklon 2K

14.05.2011

Volga

05.05.2019

CZ-FH

26.03.2020

VLS-Alfa

10.11.2016

Tsiklon 3

14.05.2011

Irtysh

05.5.2019

CZ-9 SHLV

04.08.2016

VLS-Cruzeiro do Sul

12.05.2013

Cyclone-1M

23.04.2019

Yenisei

05.05.2019

NLV-520

03.02.2018

UFS

07.09.2020

Cyclone 4

14.07.2015

Don

05.05..2019

M-3C

21.05.2005

DeltaV NLV

21.05.2020

Cyclone 4M

02.04.2017

Sodruzhestvo

15.02.2013

M-3H

16.03.2004

Redstone-Sparta

08.03.2018

Zenit 2M

23.12.2013

Start

14.08.2008

M-3SI & M-3SII

30.12.2003

AUSROC-Nano

08.03.2018

Zenit 3SL

27.05.2014

Start-1

14.08.2008

M-4S

30.12.2003

Eris NLV

30.05.2017

Zenit 3SLB

31.08.2013

Strela

19.12.2014

M-V-I & M-V-II

15.03.2013

Capricornio

08.05.2010

Zenit 3F

27.12.2017

ULV-22 (Unity)

08.03.2010

ASR Epsilon

30.06.2020

Arion-2 ---> MIURA

12.04.2019

Orel AirLaunch

21.01.2011

Urengoi

20.02.2006

J-1

30.06.2008

Electron NLV

31.08.2020

R-7 & R-7A

20.11.2005

Volna

02.04.2014

GX & GXLV

30.06.2008

RPS-01 NLV

30.08.2018

Kosmos-2

13.04.2011

Voskhod-U

07.08.2008

NLV-I

30.06.2008

RPS-02

07.12.2015

Kosmos-3

13.04.2011

Yamal (Aurora)

06.06.2012

NLV-II

01.09.2008

NorthStar NLV

27.09.2018

Vostok-1

31.03.2012

Yamal

06.06.2012

H-I

01.09.2008  San Marco 05.05.2020

Vostok-2

31.03.2012

Yamal-1

06.06.2012

H-II

26.05.2006

RSA LV

19.09.2018

Vulkan SHLV

25.07.2008

Yamal-2

06.06.2012

H-IIA

20.07.2020

CHEETAH-1

11.05.2012

Nositel  N-1

17.01.2016      

H-IIB

22.05.2020      

Energiya

27.07.2014      

H-IIA Heavy

25.03.2014

Al-Abid LV

20.11.2012

Molniya

31.03.2012      

H-3 NGLV

27.07.2020      

Voskhod & Voskhod-L

07.08.2008